سبد خرید شما خالی می باشد.
سبد خرید0

بریم ببینیم کتاب شهرک ریاضی ورق به ورقش چگونه تولید میشود. هرکدوم از اجزایش چگونه برش میخور د!!! جای گذازی اجزای داخل کتاب توسط چه کسانی انجام...

فکر کنم بهتره یه معرفی کوچیکی از مکعب های پارچه ای مون داشته باشم. یه ویدئو کوتاه از فرآیند تولید مکعب هم ببینیمممم!!! فکر میکنید داخل مکعب ها با چی...

عروسک دستی نمایشی رستا چگونه تولید میشود؟؟ ایا کودکان با این محصول رتباط برقرار میکنند ؟؟ رفتار کودکان با این محصول چجوری هست؟؟؟

اولین قدمی که گروه رستا برای تولید توپ پارچه ای رستا برمیدارند چیه؟؟؟؟ چاپ طرح ها چجوریه؟؟؟؟ چجوری برش میخوره؟؟ بسته بندی توپ اپارتمانی چجوریه؟؟؟ چه...

کارگاه تولید کتابهای نمدی رستا کجاست؟؟؟ کارگاه چجوریهه؟؟